Односи

Односи


Однос је начин да се покаже веза или упореде два броја исте врсте.

Користимо омјере за поређење ствари исте врсте. На пример, можемо користити однос за упоређивање броја дечака са бројем девојчица у вашој учионици. Други пример би био упоређивање броја кикирикија са бројем укупних ораха у тегли мешаних ораха.

Постоје различити начини на које записујемо омјере и сви они значе исто. Ево неколико начина на које можете написати односе бројева Б (Дечаци) и Г (Девојчице):

однос Б према Г.
Б је према Г.
Б: Г.

Имајте на уму да када пишете однос прво стављате први појам. Ово изгледа очигледно, али када видите питање или однос написан као „однос Б према Г“, онда пишете однос Б: Г. Да је однос написан „однос Г према Б“, тада бисте га написали као Г: Б.Однос Терминологија

У горњем примеру, Б и Г су појмови. Б се назива претходним чланом, а Г назива последичним чланом.

Пример проблема:

У учионици са укупно 15 деце има 3 деце са плавим очима, 8 деце са смеђим очима и 4 деце са зеленим очима. Пронађите следеће:

Однос плавооке деце и деце у одељењу?

Број плавооке деце је 3. Број деце је 15.
Однос: 3:15

Однос деце смеђих очију према деци зелених очију?

Број смеђеоке деце је 8. Број зеленооке деце је 4.
Однос: 8: 4

Апсолутне вредности и односи смањења

У горњим примерима користили смо апсолутне вредности. У оба случаја ове вредности су могле бити смањене. Као и код разломака, односи се могу свести на њихов најједноставнији облик. Горње омјере свести ћемо на њихов најједноставнији облик како бисмо добили идеју о томе шта ово значи. Ако знате како да смањите разломке, онда можете да смањите односе.

Први однос био је 3:15. Ово се такође може записати као разломак 3/15. С обзиром да је 3 к 5 = 15, ово се може разбити, попут разломка, на 1: 5. Овај однос је исти као 3:15.

Други однос био је 8: 4. Ово се може записати као разломак 8/4. Ово се може свести све до 2: 1. Опет, ово је исти однос, али је смањен тако да га је лакше разумети.

Више о односима видети Односи: разломци и процентиЈош предмета из алгебре
Речник алгебре
Експоненти
Линеарне једначине - Увод
Линеарне једначине - облици нагиба
Редослед операција
Односи
Односи, разломци и проценти
Решавање алгебарских једначина сабирањем и одузимањем
Решавање једначина алгебре множењем и дељењем